Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Lưu Luyến (3)
Đăng ngày 27/05/2017 09:02, số lượt xem: 338

Lưu luyến năm xưa lòng nhớ nhớ
Hồn anh lơ lửng mong gửi gió
Nhờ lùa hồn anh đến với em
Ở mãi bên em dẫu im lìm

26/05/2017