Mùa thu khép lại thấy chơi vơi
Xào xạc cánh hoa bay phấp phới
Nắng nhẹ chiều hôm thấy nhá nhem
Hình dung ra lối đường đi bước

Phải chăng gió thổi tâm hồn mát
Như lộ tương tư với cảnh này
Bỗng nhớ hình em màu nắng ấm
Đông này sắp đến ấm lòng chăng?

11/04/2017