Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Gió mùa thu (1)
Đăng ngày 29/09/2017 08:09, số lượt xem: 408

Gió mùa thu nhẹ lắm
Chiếc lá vàng bay bay
Bình minh kèm nắng ấm
Bật chợt thấy miên man

Có những mua thu qua
Lòng bồi hồi nhớ lại
Hỏi ai cho nỗi nhớ
Ai nhớ ai nhớ ai

29/09/2017