Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Diệt giặc tham nhũng (1)
Đăng ngày 21/02/2018 06:49, số lượt xem: 236

Tết này vui hơn tết năm qua
Cả nước thi đua diệt giặc tham
Củi ướt củi tươi đều đã bén
Sang năm khối kẻ sợ lò nhôm

21/02/2018 Bài thơ mô phỏng câu nói của tổng bí thư về công tác phòng chống tham nhũng