Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Chiếu tình yêu (1)
Đăng ngày 29/07/2017 15:09, số lượt xem: 183

Gió qua đồng với óng vàng
Chiếu hoa em dệt ngày càng đẹp thêm
Lục bình chiếu đệm thảm êm
Trăng lên đã hẹn về đêm đôi mình
Bóng em đang dệt chiếu hoa
Thảm êm chiếu đệm chiếu là đợi đôi
Gió ngàn mảnh liễu đêm thanh
Về làng dệt chiếu duyên thành bên em
Nắng vàng đồng cói thắm tình
Bao lâu sẽ đợi chiếu tình đẹp duyên

08/06/2012