Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Buồn vu vơ (1)
Đăng ngày 23/09/2017 09:21, số lượt xem: 264

Hình như mỗi lúc buồn
Chả biết làm gì hết
Dù cho có thích em
Cũng chỉ như cho có!

Lòng này buồn vu vơ
Có lúc đã cố lắm
Cố đi tìm niềm vùi
Sao chỉ thấy nỗi buồn

23/09/2017