Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Ưu phiền (2)
Đăng ngày 30/08/2017 16:43, số lượt xem: 279

Một mình trống trải bên thềm vắng
Tâm trí bâng quơ đắng lòng thêm
Một mình chiếu đệm thảm êm
Sao nay khó ngủ về đêm hả trời

Bữa ấy lòng xuân chưa đẹp mãi
Ngày mai hoa lá đợi nắng thưa
Lòng ai in chữ luyến lưu
Ai ơi hiểu được phiền ưu nỗi lòng

29/08/2017