Đêm buồn nghe tiếng gió hiu hiu
Một mình cô quạnh giữa khoảng không
Lại nhớ hương xưa nhành hoa đẹp
Một mình mộng tưởng vờ âu yếm
Cho dù hương vị hoa chẳng có
Chỉ ta còn nhớ vị hương xưa
Chẳng hiểu nhành hoa ai đã hái
Giờ ta chỉ có thân một mình

13/02/2009