Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Đêm đen (1)
Đăng ngày 09/09/2017 09:41, số lượt xem: 256

Bầu trời đêm tím mực
Muốn vẽ một vì sao
Mà sao không vẽ nổi
Mực đổ nhuộm sầu đêm

07/09/2017