Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đàm Hoa thiền sư (1 bài thơ)
- Từ Huyễn (19 bài thơ)
- Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư (3 bài thơ)
- Trương Bá Đoan (1 bài thơ)
- Cao Phong Diệu thiền sư (1 bài thơ)
Tạo ngày 28/10/2008 01:35 bởi hongha83
Lưu Võ Tử 劉武子, người đời Tống, quê Trường Sa (nay là huyện Trướng Sa, Hồ Nam), thân thế sự nghiệp chưa rõ.

Nguồn: Thiên gia thi/ NXB Hội Nhà Văn, 1998.