Sừng sững thông trên núi,
Ào ào gió dưới hang.
Gió quạt sao dữ thế?
Thông đứng sao hiên ngang!
Sương tuyết đang dày phủ,
Năm tàn vẫn đoan trang.
Há chẳng lo rét đến,
Kiên trinh vốn tính thường.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)