無題

晴川水路何極,
落日孤舟解攜。
鳥向平蕪遠近,
人隨流水東西。
白雲千里萬里,
明月前溪後溪。
惆悵長沙謫去,
江潭芳草萋萋。

 

Vô đề

Tình xuyên thuỷ lộ hà cực,
Lạc nhật cô chu giải huề.
Điểu hướng bình vu viễn cận,
Nhân tuỳ lưu thuỷ đông tây.
Bạch vân thiên lý vạn lý,
Minh nguyệt tiền khê hậu khê.
Trù trướng Trường Sa trích khứ,
Giang đàm phương thảo thê thê.

 

Dịch nghĩa

Cảnh sông tạnh ráo, đường sông dài vô tận,
Trời đã xế chiều, tháo dây buộc chiếc thuyền cô đơn.
Chim bay về đồng cỏ vu con gần con xa,
Người đi trên dòng nước chảy, về đông về tây.
Mây trắng dài hàng ngàn hàng vạn dặm,
Trăng sáng chuyển vận lúc ở trước suối, lúc sau suối.
Buồn bã bị lưu đày Trường Sa,
Cỏ thơm nơi sông đầm lạnh lùng.


Tác giả đang giữ chức chuyển vận sứ phán quan trong triều, nhưng tính tình cương trực nên bị bọn quyền thần kiếm cớ giáng chức xuống tư mã và đày đi Mục Châu. Ông làm bài này khi đi qua Trường Sa (nay là thủ phủ của tỉnh Hồ Nam).

Nguồn: Toàn Đường thi, Khang Hy ngự định, Hà Bắc nhân dân xuất bản xã, 1993

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông tạnh ráo dòng dài vô tận
Tháo dây thuyền, trời cấn xế tà
Chim về đồng cỏ gần xa
Người trên sông nước ra về đông tây
Dài ngàn dặm làn mây trắng xoá
Trăng di hành trước suối lại sau
Trường Sa đất trích thương đau
Sông đầm cỏ ngát đượm màu thê lương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tạnh ráo đường sông cực dài
Thuyền đơn chiều xế tháo dây
Gần xa chim về đồng cỏ
Người tuỳ con nước đông tây.
Mây trắng phủ vây vạn dặm
Trước sau dòng suối trăng cài
Buồn bã Trường Sa trích biếm
Cỏ thơm sông vực xanh đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch nghĩa

Sông tạnh, đường sông dài vô tận,
Thuyền áp giải đơn độc đi theo hướng mặt trời đang lặn
Chim bay trên đồng cỏ khi gần khi xa,
Người đi trên dòng nước chảy, về đông về tây.
Mây trắng dài hàng ngàn hàng vạn dặm,
Trăng sáng di chuyển lúc ở trước suối, lúc sau suối.
Buồn bã bị lưu đày Trường Sa,
Cỏ thơm nơi sông đầm mọc xum xuê.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Mưa ngưng sông dài vô tận
Thuyền côi theo ráng chiều hồng
Chim giữa đồng bay viễn cận
Người xuôi nước đến tây đông
Mây trắng trôi ngàn vạn dặm
Trăng thanh đuổi trước sau khe
Trường Sa lưu đày khóc hận
Sông đầm cỏ ngọt xum xuê

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cảnh sông tạnh ráo dài vô tận,
Thuyền lẻ nhổ neo buổi xế tà.
Chim lượn xa gần về cỏ nội,
Đông tây theo nước chảy dòng qua.
Dài hàng mây trắng vạn ngàn dặm,
Trăng sáng trước sau khe suối xa.
Lạnh ngắt sông đầm thơm cỏ mọc,
Lưu đày buồn bã chốn Trường Sa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời