重送裴郎中貶吉州

猿啼客散暮江頭,
人自傷心水自流。
同作逐臣君更遠,
青山萬里一孤舟。

 

Trùng tống Bùi lang trung biếm Cát Châu

Viên đề khách tản mộ giang đầu,
Nhân tự thương tâm thuỷ tự lưu.
Đồng tác trục thần quân cánh viễn,
Thanh sơn vạn lý nhất cô chu.

 

Dịch nghĩa

Vượn hót, người tản mát, chiều về trên sông.
Người tự mình có nỗi đau lòng, còn dòng sông vẫn chảy.
Đều là quan bị biếm trích mà anh lại đi xa hơn.
Núi xanh muôn dặm, một chiếc thuyền lẻ loi.


Bùi lang trung thân thế không rõ. Cát Châu nay là thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Sông chiều vượn hót khách chia phôi
Người tự đau lòng nước tự trôi
Cùng biếm, sao anh xa cách quá
Non xanh muôn dặm bóng thuyền côi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Vượn kêu khách tản bến chiều rồi
Người tự đau lòng nước tự trôi
Cùng bọn quan đầy anh quá ngái
Non xanh muôn dặm chiếc thuyền côi


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Vượn kêu khách tản bến hoàng hôn,
Người tự thương tâm, nước chảy dồn.
Cùng cảnh quan đày, ông cách biệt,
Non xanh muôn dặm bóng thuyền đơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bãi sông chiều người về vượn hú
Sông chảy hoài người tự thương tâm
Cùng đi đày, ông xa hơn
Núi xanh vạn dặm cô đơn một thuyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vượn hót người đi chiều bến sông.
Dòng sông vẫn chảy nỗi đau lòng.
Đều quan bị biếm anh xa biệt.
Muôn dặm núi thuyền đơn rẽ dòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Vượn kêu khách tản chiều đầu sông
Người tự lòng đau nước tự ròng
Cùng bị biếm xa ông tới nữa
Núi xanh vạn dặm một buồm con.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời