Nhìn anh mây nước ngóng bao la,
Tay vẫy biệt ly ướt lệ sa.
Chim biến biết bay đâu mất xứ?
Trường Giang một cánh buồm xa xa.
Trơ nhìn núi biếc người đưa tiễn,
Lặng chiếu Ngũ Hồ xuân sắc hoa,
Thấy đứng có ai trên đảo nhỏ,
Tương tư sầu cỏ trắng tần pha.