Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2009 17:56, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/01/2009 17:57

送鄭說之歙州謁薛侍郎

漂泊來千里,
謳謠滿百城。
漢家尊太守,
魯國重諸生。
俗變人難理,
江傳水至清。
船經危石住,
路入亂山行。
老得滄州趣,
春傷白首情。
嘗聞馬南郡,
門下有康成。

 

Tống Trịnh Duyệt chi Hấp Châu yết Tiết thị lang

Phiêu bạc lai thiên lý,
Âu dao mãn bách thành.
Hán gia tôn thái thú,
Lỗ quốc trọng chư sinh.
Tục biến nhân nan lý,
Giang truyền thuỷ chí thanh.
Thuyền kinh nguy thạch trụ,
Lộ nhập loạn sơn hành.
Lão đắc Thương châu thú,
Xuân thương bạch thủ tình.
Thường văn Mã Nam quận,
Môn hạ hữu Khang Thành.


Trịnh Duyệt: làm Thái thường tự Phụng Lễ lang (quan coi việc tế lễ, tôn miếu ở trong cung), là một thi nhân.

Tiết thị lang: tức Tiết Năng, cũng là một thi nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Trôi nổi thân ngàn dặm
Ngợi ca rộn trăm thành
Chúa Hán tôn thái thú
Đất Lỗ trọng nho sinh
Tục đổi dân khó trị
Sông xuôi nước trong xanh
Đá ghềnh thuyên lướt vụt
Núi loạn lối thông hành
Già được Bồng Lai thú
Xuân thương bạc tóc tình
Từng nghe Mã Nam quận
Dưới trướng có Khang Thành


Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mải miết đi đường xa ngàn dặm
Được ngợi ca nồng ấm trăm thành
Hán triều thái thú tôn vinh
Cả miền Lỗ trọng Nho sinh lâu rồi
Phong tục thay người đời khó giải
Sông chảy hoài nước đổi trong xanh
Thuyền qua nhiều đoạn thác ghềnh
Đường đi nhiều khúc núi sinh trùng trùng
Về già lại có tiên thần thú
Tình xuân thương tóc phủ tuyết sương
Mã Nam quận nghe nói thường
Duyên may lại có Khang Thành trong quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời