送李中丞歸漢陽別業

流落征南將,
曾驅十萬師。
罷歸無舊業,
老去戀明時。
獨立三邊靜,
輕生一劍知。
茫茫江漢上,
日暮復何之。

 

Tống Lý trung thừa quy Hán Dương biệt nghiệp

Lưu lạc chinh nam tướng,
Tằng khu thập vạn sư.
Bãi quy vô cựu nghiệp,
Lão khứ luyến minh thì.
Độc lập tam biên tĩnh,
Khinh sinh nhất kiếm tri.
Mang mang Giang Hán thượng,
Nhật mộ phục hà chi.

 

Dịch nghĩa

Lận đận thay ông tướng chinh nam
Từng cai quản mười vạn quân
Bãi chức về không có cơ nghiệp
Tuổi già rồi còn mến đời thịnh thế
Một mình trấn giữ ba cửa ải yên tĩnh
Khinh sống có một thanh kiếm biết (lòng)
Mông mênh trên sông Giang, sông Hán
Bóng xế chiều rồi, ông còn muốn gì?


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Chinh nam ông tướng gian nan
Đã từng cai quản trăm ngàn binh xưa
Lui về, điền sản xác xơ
Tuổi già còn vẫn ước mơ thịnh thời
Bao năm trấn giữ ải ngoài
Một thanh thần kiếm xét soi tấm lòng
Trên dòng Giang Hán mênh mông
Trời chiều nào biết rằng ông muốn gì


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Chinh nam từng đã gian nan,
Trong tay binh sĩ trăm ngàn có dư.
Bãi quan vườn ruộng ngheo trơ;
Tuổi già lòng vẫn nặng mơ thanh bình.
Một thân ba cõi yên lành;
Nhẹ coi mạng sống một thanh kiếm tài.
Mang mang Giang Hán chốn này:
- Ngày tàn tâm sự hao gầy ra sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đánh nam lưu lạc tướng,
Từng khiển chục muôn người.
Quan bãi không cơ nghiệp,
Gìa đi tiếc thịnh thời.
Gươm hay, nhẹ sống chết,
Riêng đứng, vững biên khơi.
Giang Hán trôi dằng dặc,
Muốn về đâu, tối trời ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chinh nam, tướng đánh nhiều nơi,
Đã từng điều khiển một thời vạn binh.
Hưu, không cơ nghiệp cho mình,
Tuổi già, còn tiếc bình minh thuở nao.
Một mình, biên giới yên sao,
Tấm thân coi nhẹ thế nào, kiếm hay.
Mênh mang Giang, Hán chốn này,
Chiều rồi, ông muốn đi ngay đâu giờ?!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lận đận thương ông tướng
Từng coi mười vạn quân
Bãi quan không sản nghiệp
Già yếu tiếc đời hùng
Ba ải giữ yên tĩnh
Một gươm soi tấm lòng
Mênh mông Giang Hán chảy
Trời tối biết sao ông

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cựu chinh nam tướng quân lận đận
Đã từng cầm mười vạn hùng binh
Bãi quan trở lại tay không
Tuổi già lưu luyến vang danh một thời
Một mình trấn ba nơi yên tĩnh
Luôn coi thường mạng sống gươm hay
Mênh mông Giang Hán lúc này
Trời chiều còn muốn nữa đây điều gì?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lận đận tướng chinh nam
từng khiển mười vạn quân.
Không căn cơ quan bãi
Già luyến thuỡ huy hoàng.
Một mình an ba ải
Khinh sống kiếm dọc ngang
Mênh mang vùng Giang Hán
Tìm lại chi xế tàn?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chinh nam vị tướng thật gian nan,
Cai quản đã từng mười vạn quân.
Bãi chức trở về không sự nghiệp,
Tuổi già còn mến thuở còn xuân.
Một mình giữ yên ba biên ải,
Khinh sống có thanh kiếm biết thân.
Sông Hán sông Giang mênh mông trải,
Còn gì bóng xế ông bâng khuâng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời