贈微上人

禪門來往翠微間,
萬里千峰在剡山。
何時共到天臺裏,
身與浮雲處處閑。

 

Tặng Vi thượng nhân

Thiền môn lai vãng thuý vi gian,
Vạn lý thiên phong tại Diệm San.
Hà thì cộng đáo Thiên Đài lý,
Thân dữ phù vân xứ xứ nhàn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cửa thiền giữa chốn núi xanh
Nghìn non vạn dặm đất lành Diệm San
Thiên Đài ước được ghé ngang
Thân như mây nổi an nhàn trên cao

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong rừng xanh cửa chùa nhỏ bé
Núi Diệm trong ngàn lẻ ngọn non
Thiên đài khi được về nom
Thân như mây trắng an nhàn nơi nơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Rừng xanh nhỏ bé chùa vài gian,
Vạn dặm nghìn non tại Diệm San.
Ứớc được thiên đài về đến viếng,
Thân như mây trắng nơi nơi nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cửa thiền lai vãng ẩn gian xanh
Vạn dặm nghìn non ở Diệm San
Nào lúc Thiên Đài cùng đến chỗ
Thân cùng mây nổi nơi nơi nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời