贈秦系徵君

群公誰讓位,
五柳獨知貧。
惆悵青山路,
煙霞老此人。

 

Tặng Tần Hệ trưng quân

Quần công thuỳ nhượng vị?
Ngũ Liễu độc tri bần.
Trù trướng thanh sơn lộ,
Yên hà lão thử nhân.

 

Dịch nghĩa

Các quan mấy ai đã muốn nghỉ việc,
Ông Ngũ Liểu ẩn cư sống cô độc và nghèo túng.
Buồn bã trên đường núi xanh,
Trong sương khói chỉ có ông già đó.


Tần Hệ là thi nhân cùng thời với tác giả. Xưa những người lên triều đình xin làm quan nhưng chưa được mời nhậm chức, gọi là trưng sĩ. Tác giả thân thiết với Tần Hệ, nên đã đổi trưng sĩ gọi là trưng quân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quan trong triều đâu còn chỗ trống
Ngũ Liễu nghèo vì sống ẩn cư
Buồn trên đường núi xanh lơ
Trong làn sương khói lờ mờ lão ông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Làm quan mấy ai muốn từ,
Có ông Ngũ Liểu ẩn cư sống nghèo.
Trên non buồn bã cheo leo,
Trong sương khói chỉ ông theo lối nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Giới quan trường mấy ai nhường chỗ
Riêng Đào Tiềm người biết sống nghèo
Núi xanh buồn bã đường leo
Ráng mây sương khói ai theo lão này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời