瓜洲道中送李端公南渡後,歸揚州道中寄

片帆何處去,
匹馬獨歸遲。
惆悵江南北,
青山欲暮時。

 

Qua Châu đạo trung tống Lý đoan công nam độ hậu, quy Dương Châu đạo trung ký

Phiến phàm hà xứ khứ,
Thất mã độc quy trì.
Trù trướng giang nam bắc,
Thanh sơn dục mộ thì.


Qua Châu thuộc huyện Hàn Giang, tỉnh Giang Tô, gần Dương Châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đi xứ nào mảnh buồm rong ruổi
Thẫn thờ về ngựa lẻ mình ta
Dòng sông buồn bờ nam bờ bắc
Dãy núi xanh chiều sắp nhuộm tà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cánh buồm đi về đâu xa thẳm
Ngựa cô đơn chầm chậm trở về
Kẻ nam người bắc buồn ghê
Núi xanh đang xuống ánh tà hoàng hôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mảnh buồm rong ruổi xứ nào,
Trở về ngựa lẻ thẩn thờ mình ta.
Sông buồn nam bắc đôi bờ,
Núi xanh chiều sắp nhuộm mờ thời gian.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cánh buồm bạn tới nơi nao
Mình ta lưng ngựa chậm sao quay về
Buồn sông nam bắc đôi bề
Núi xanh như muốn lê thê trời chiều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời