發越州赴潤州使院留別鮑侍御

對水看山別離,
孤舟日暮行遲。
江南江北春草,
獨向金陵去時。

 

Phát Việt Châu phó Nhuận Châu sứ viện lưu biệt Bào thị ngự

Đối thuỷ khán sơn biệt ly,
Cô chu nhật mộ hành trì.
Giang nam giang bắc xuân thảo,
Độc hướng Kim Lăng khứ thì.

 

Dịch nghĩa

Trên sông nhìn núi xa dần,
Trời về chiều chầm chậm trên chiếc thuyền lẻ loi.
Trên bờ sông mạn nam hay bờ sông mạn bắc, cỏ xuân đều tốt tươi,
Trong suốt thời gian tới Kim Lăng.


Việt Châu nay là huyện Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Nhuận Châu nay là huyện Trấn Giang, tỉnh Giang Tô. Kim Lăng trong bài là tên gọi khác của Nhuận Châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhìn núi xa theo sông ly biệt
Nắng dần tàn trên chiếc thuyền côi
Cỏ xuân nam bắc xanh tươi
Kéo dài tới mãi phương trời Kim Lăng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên sông nhìn núi xa rời,
Chiếc thuyền đơn lẻ chiều trời chậm trôi.
Bờ sông nam bắc, cỏ tươi,
Chạy dài suốt đến chân trời Kim Lăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trước nước nhìn non thôi biệt ly
Thuyền đơn chiều xuống từ từ đi
Bờ nam bờ bắc sông xuân cỏ
Chỉ hướng Kim Lăng trong lúc này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời