穆陵關北逢人歸漁陽

逢君穆陵路,
匹馬向桑乾。
楚國蒼山古,
幽州白日寒。
城池百戰後,
耆舊幾家殘。
處處蓬蒿遍,
歸人掩淚看。

 

Mục Lăng quan bắc phùng nhân quy Ngư Dương

Phùng quân Mục Lăng lộ,
Thất mã hướng Tang Càn.
Sở quốc thương sơn cổ,
U Châu bạch nhật hàn.
Thành trì bách chiến hậu,
Kỳ cựu kỷ gia tàn.
Xứ xứ bồng hao biến,
Quy nhân yểm lệ khan.

 

Dịch nghĩa

Gặp ông trên đường đất Mục Lăng,
Ngựa của ông hướng về sông Tang Càn.
Núi xanh đất Sở vẫn như xưa,
U Châu đang lạnh trong nắng.
Thành trì Ngư Lăng sau trăm trận đánh,
Chỉ còn sót lại vài nóc nhà điêu tàn.
Khắp nơi cỏ bồng và cỏ hao mọc,
Người về thấy lệ dưng dưng.


Mục Lăng nay trong huyện Ma Thành, tỉnh Hồ Bắc. Ngư Dương là một thành ở U Châu, nay thuộc tỉnh Hà Bắc. Đời Đường Huyền Tông, An Lộc Sơn được phong Tiết độ sứ quản lĩnh tất cả quân đội miền đông bắc Trung Hoa đóng tại đây. Sau An Lộc Sơn nổi loạn, đánh chiếm Trường An, Đường Huyền Tông phải bỏ kinh đô chạy vào Tứ Xuyên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Gặp nhau ngoài Mục Lăng Quan
Một con ngựa hướng Tang Càn lẻ loi
Núi xanh đất Sở hôm xưa
U Châu trở lại ngày chưa hết hàn
Trải qua cuộc chiến nguy nan
Thành trì sụp đổ nhà tan nát rồi
Khắp nơi ngải cú đâm chồi
Người về nuốt lệ bồi hồi tủi đau.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lối Mạc Lăng gặp bạn
Dong ngựa hướng Tang Càn
Đất Sở núi xanh thẳm
U Châu ngày rét khan
Trăm trận thành trì đổ
Bốn phương cửa nhà tan
Khắp nơi ngải hoang mọc
Người về lệ hai hàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mục Lăng đường gặp bác,
Một ngựa hướng Tang Càn.
Sở cũ non xanh thẫm,
U Châu ngày lạnh tràn.
Thành trì trăm trận chiến,
Kỳ cựu mấy nhà tan.
Khắp chốn bồng hao mọc,
Người về dấu lệ chan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường Mục Lăng gặp ông trên ngựa
Đang nhắm đi về phía Tang Càn
Núi non đất Sở vẫn xanh
U Châu đang lạnh dù trong nắng vàng
Thành trì trải hàng trăm cuộc chiến
Chỉ còn dăm ba chiếc nhà tàn
Cỏ hoang nay mọc tràn lan
Ngưòi về mắt lệ còn loang ngấn buồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp bác trên vùng Mục Lăng quan,
Ngựa ông lại hướng sông Tang Càn.
Núi xanh đất Sở còn như cũ,
Đang lạnh U Châu trong nắng chang.
Thành nội Ngư Lăng trăm trận đánh,
Vài nhà còn sót chỉ điêu tàn.
Khắp nơi nhiều cỏ hao bồng mọc,
Thấy những người về lệ muốn tràn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời