經漂母墓

昔賢懷一飯,
茲事已千秋。
古墓樵人識,
前朝楚水流。
渚蘋行客薦,
山木杜鵑愁。
春草茫茫綠,
王孫舊此遊。

 

Kinh Phiếu Mẫu mộ

Tích hiền hoài nhất phạn,
Tư sự dĩ thiên thu.
Cổ mộ tiều nhân thức,
Tiền triều Sở thuỷ lưu.
Chử tần hành khách tiến,
Sơn mộc đỗ quyên sầu.
Xuân thảo mang mang lục,
Vương tôn cựu thử du.

 

Dịch nghĩa

Người hiền xưa nhớ một bữa cơm,
Việc đó đã nghìn thu.
Nơi cổ mộ người tiều phu biết,
Sự nghiệp triều trước trôi theo nước sông Sở.
Rau tần ở bến, khách đi đường hái dâng cúng,
Cây trên núi có chim quốc kêu sầu.
Cỏ xuân mơn mởn xanh tươi,
Là chỗ vương tôn chơi ngày trước.


Mộ bà Phiếu Mẫu ở huyện Hoài Âm, cách thành 40 dặm về phía bắc, nay là phủ Hoài Âm, tỉnh Giang Tô. Cuối đời nhà Hán, Hàn Tín lúc chưa gặp thời, nhà nghèo đi câu cá ở sông Sở Thuỷ. Gặp bà Phiếu Mẫu, người ở Hoài An ra sông giặt vải, thấy Tín có sắc đói bà cho một giỏ cơm. Tín ăn xong cảm ơn, hứa ngày sau hiển đạt xin báo đáp. Phiếu Mẫu gạt đi nói: Tôi thấy vương tôn đói nên tặng cơm, không bao giờ mong người báo đáp. Sau Tín theo giúp vua Hán Cao Đế, đứng đầu công khai quốc, được phong Sở Vương, tìm đến nhà Phiếu Mẫu đưa một nghìn nén vàng tạ ơn. Khi Phiếu Mẫu mất, Tín đưa linh cữu chôn ở Hoài Âm. Mộ bà Phiếu Mẫu để đối diện với mộ mẹ Hàn Tín.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Nhớ ơn cho một lưng cơm
Chuyện xưa còn để tiếng thơm muôn đời
Tiều phu biết rõ mộ người
Tiền triều, Sở Thuỷ cuốn rồi còn đâu
Lòng thành hành khách dâng rau
Lắng nghe tiếng cuốc rừng sâu thêm buồn
Cỏ xuân mơn mởn xanh non
Chốn này thuở trước vương tôn đi về


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhớ xưa cơm một bát,
Thành chuyện để nghìn sau.
Nước Sở vùi triều cũ,
Tiều phu biết mộ khâu.
Bến tần khách hái cúng,
Cây núi quyên kêu sầu.
Thưở trước vương tôn viếng,
Xuân xa cỏ biếc màu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ơn chén cơm hiền xưa nhớ mãi
Câu chuyện này đã trải ngàn năm
Tiều phu biết mộ xưa nằm
Bên dòng Sở Thuỷ lưu thông tiền triều
Người qua đường dâng rau tần cúng
Chim cuốc kêu buồn thảm núi rừng
Cỏ xuân xanh biếc mênh mông
Vương tôn ngày trước đã từng lại thăm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ơn cơm người hiền nhớ
Câu chuyện trải nghìn thu.
Tiều phu biết ngôi mộ
Triều Sở nước dòng lưu.
Rau tần người qua hiến
Cây núi cuốc gọi sầu
Cỏ xuân mướt xanh màu
Nơi vương tôn xưa viếng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người hiền nhớ một bữa cơm,
Chuyện này đã có nghìn năm qua rồi.
Tiều phu cổ mộ biết nơi,
Tiền triều sự nghiệp Sở trôi theo dòng.
Rau tần hái cúng bến sông,
Kêu sầu chim quốc cây trong núi rừng.
Cỏ xuân mơn mởn xanh mừng,
Vương tôn ngày trước chỗ từng đến chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời