Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2009 17:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 13/12/2020 21:44

行營酬呂侍御

不敢淮南臥,
來趨漢將營。
受辭瞻左鉞,
扶疾往前旌。
井稅鶉衣樂,
壺漿鶴髮迎。
水歸餘斷岸,
烽至掩孤城。
晚日歸千騎,
秋風合五兵。
孔璋才素健,
早晚檄書成。

 

Hành dinh thù Lã thị ngự

Bất cảm Hoài Nam ngoạ,
Lai xu Hán tướng dinh.
Thụ từ chiêm tả việt,
Phù tật vãng tiền tinh.
Tỉnh thuế thuần y lạc,
Hồ tương hạc phát nghinh.
Thuỷ quy dư đoạn ngạn,
Phong chí yểm cô thành.
Vãn nhật quy thiên kỵ,
Thu phong hợp ngũ binh.
Khổng Chương tài tố kiện,
Tảo vãn hịch thư thành.

 

Dịch nghĩa

Không dám nằm ở Hoài Nam,
Rảo bước lại doanh trại tướng Hán.
Lúc nghe huấn từ được chiêm ngưỡng búa lớn bên trái,
Gượng bệnh lại coi cờ soái treo trước trại.
Thuế rành mạch dân áo chim cút vui,
Nước trong bình kẻ tóc chim hạc mời.
Nước về tràn lở bờ,
Lửa báo nguy giúp đóng cửa thành lẻ loi.
Hôm qua cả ngàn kỵ binh về,
Hợp thành năm đoàn quân trong gió thu.
Khổng Chương có thực tài,
Sớm chiều đều viết hịch được.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Hoài Nam nằm đâu dám
Theo tướng Hán xuất chinh
Mệnh trao ngời búa soái
Nén bệnh bái cờ tinh
Áo rách mừng tô nhẹ
Đầu bạc mời nước anh
Nước xuôi trào nát bến
Lửa cháy rợp cô thành
Chiều muộn dàn muôn ngựa
Gió thu hợp năm binh
Khổng Chương vốn tài giỏi
Chớp mắt hịch văn thành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không dám nằm ở Hoài Nam mãi
Mau đi lên doanh trại tướng quân
Nghe huấn từ thấy búa gần
Bệnh coi cờ soái kéo lên trại ngoài
Thuế rành mạch người người vui vẻ
Nước trong bình kẻ tóc bạc mời
Lũ về bờ lở nơi nơi
Lửa báo nguy giúp thành côi đề phòng
Hôm qua về kỵ binh ngàn lính
Thành năm đoàn lồng lộng gió thu
Khổng Chương tài giỏi có thừa
Sớm chiều viết hịch nhanh như bút thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời