江州重別薛六柳八二員外

生涯豈料承優詔?
世事空知學醉歌。
江上月明胡雁過,
淮南木落楚山多。
寄身且喜滄洲近,
顧影無如白髮何!
今日龍鐘人共老,
媿君猶遣慎風波。

 

Giang Châu trùng biệt Tiết lục, Liễu bát nhị viên ngoại

Sinh nhai khởi liệu thừa ưu chiếu?
Thế sự không tri học tuý ca.
Giang thượng nguyệt minh Hồ nhạn quá,
Hoài Nam mộc lạc Sở sơn đa.
Ký thân thả hỉ Thương châu cận,
Cố ảnh vô như bạch phát hà!
Kim nhật long chung nhân cộng lão,
Quý quân do khiển thận phong ba.

 

Dịch nghĩa

Chốn ăn chốn ở làm sao mà liệu được vua ban cho chỗ nào
Thế sự khó biết được, xin học làm người say cất tiếng ca
Trên sông trăng soi sáng nhạn đất Hồ bay qua
Phía Hoài Nam lá rơi rụng bỗng thấy núi mé nước Sở nhiều
Đem thân gửi xứ người cũng may là gần Thương châu
Nhìn ảnh mình trong gương tóc bạc biết làm sao
Hôm nay ai cũng đều đến lúc tuổi già sức yếu
Hổ thẹn nghe các ông khuyên cẩn thận việc xử thế


Giang Châu: tên đảo, đầu năm Nguyên Khang đời Tấn Huệ Đế, chia đất Dương Châu và Kinh Châu mười quận qua Giang Châu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Sinh kế đỡ lo, ơn chiếu vua
Việc đời chểnh mảng, thích say sưa
Trên sông trăng sáng, nghe Hồ nhạn
Cây trút Hoài Nam, núi Sở thừa
Thân gửi Thương Châu vui thoáng chốc
Hình xưa ngoái lại tóc phơ phơ
Long chung, tuổi trúc nay già cả
Xin bác đừng ra sóng gió lùa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Miếng ăn há bận? hưởng ơn rồng
Cuộc sống vô thường say hát ngông.
Núi Sở chập chùng cây rụng lá
Nhạn Hồ thấp thoáng nguyệt trên sông.
Gởi thân vui tới non xanh thẩm
Soi kính buồn nhìn tóc trắng bông.
Rồi đến nay ta già yếu cả
Dặn chừng sóng gió...quý hai ông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sống đâu chờ chiếu vua ưu đãi
Đời vô thường say hát vô tư
Sông trăng bay nhạn xứ Hồ
Hoài Nam, đất Sở lá khô non nhiều
Nay tôi vui gần người ở ẩn
Ngắm dung nhan tóc đã phôi pha
Hôm nay tất cả đã già
Cám ơn căn dặn phong ba coi chừng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sinh nhai sao liệu chỗ vua ban,
Thế sự thăng trầm say hát vang.
Hồ nhạn bay qua trăng chiếu sáng,
Sở biên lá rụng nhiều trên ngàn.
Thương châu đem gửi thân về xứ,
Tóc bạc nhìn gương sao biết đang.
Ai cũng nay đều già sức yếu,
Thẹn nghe khuyên xử thế người dân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ở ăn chẳng bận lộc vua ban
Say hát nên hư há luận bàn
Trăng sáng trên sông vời tiếng nhạn
Lá rơi non Sở sắc phô vàng
Xứ người gởi phận vui bao nỗi
Tóc bạc trông gương nghĩ lại càng
Già cả bọn mình nay đã thế
Sự đời sóng gió tránh đừng mang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời