舟中送李十八

釋子身心無有分,
獨將衣缽去人群。
相思晚望西林寺,
唯有鐘聲出白雲。

 

Chu trung tống Lý thập bát

Thích tử thân tâm vô hữu phân,
Độc tương y bát khứ nhân quần.
Tương tư vãn vọng Tây Lâm tự,
Duy hữu chung thanh xuất bạch vân.


Tiêu đề có bản chép là "Tống tăng" 送僧 (Tiễn sư).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Con nhà Phật thân, tâm là một
Lẻ loi ôm y bát xuống đời
Chiều ngóng chùa Tây Lâm vì nhớ
Mây trắng bay thoảng tiếng chuông rơi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thân và tâm sư không chia cách
Một mình mang y bát vào đời
Chùa Tây Lâm vọng nhớ người
Chỉ nghe chuông vọng từ nơi mây dồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sư không phân cách chuyện tâm thân
Y bát một mình độ thế nhân.
Buồn nhớ Tây Lâm chuà chạng vạng
nghe mây trắng vọng tiếng chuông ngân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Con Phật thân tâm đâu tách biệt
Một mình y bát dạo nhân gian
Tây Lâm chiều tối lòng nao nhớ
Chuông động trong mây tiếng dội vang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tu hành không tách thân tâm,
Một mình y bát nhân gian dạo hoài.
Tây Lâm lòng não chiều tà,
Trong mây chuông động tiếng hoà dội vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Kẻ tu hành thân tâm chẳng tách
Độc mình mang y bát vào đời
Lâm Tây chùa ngóng chiều trời
Chỉ nghe chuông vẳng từ nơi mây ngần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời