感懷

秋風落葉正堪悲,
黃菊殘花欲待誰。
水近偏逢寒氣早,
山深常見日光遲。
愁中卜命看周易,
夢裏招魂讀楚詞。
自笑不如湘浦雁,
飛來即是北歸時。

 

Cảm hoài

Thu phong lạc diệp chính kham bi,
Hoàng cúc tàn hoa dục đãi thuỳ.
Thuỷ cận thiên phùng hàn khí tảo,
Sơn thâm thường kiến nhật quang trì.
Sầu trung bốc mệnh khan Chu Dịch,
Mộng lý chiêu hồn độc Sở từ.
Tự tiếu bất như Tương phố nhạn,
Phi lai tức thị bắc quy thì.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gió thu rụng lá buồn mơ
Cúc vàng tàn tạ, còn chờ ai đây
Gần sông hơi lạnh bốc đầy
Núi sâu trời cũng chậm chầy kéo qua
Trong sầu, dịch số mở ra
Sở từ đọc, ngỡ hồn ta gọi về
Không bằng nhạn bến Tương kia
Đày nam khách trục đường về xa xăm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đang lúc buồn thu gió lá bay
Cúc vàng tàn tạ muốn chờ ai?
Sông gần gặp lạnh sương mai sớm
Núi thẳm thường khi nắng chậm chầy.
Chu Dịch sầu xem dò số mệnh
Sở từ mộng đọc gọi hồn lai.
Cười mình chẳng được như chim nhạn
Tương phố đến thời bắc trở quay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đang buồn vì gió thu lá rụng
Hoa cúc tàn như cũng chờ ai
Sông gần sớm lạnh khí trời
Trong rừng núi thẳm nắng hơi muộn màng
Buồn bói quẻ mở trang Chu dịch
Mộng chiêu hồn về đọc Sở từ
Nhạn bến Tương không được như
Vừa bay tới đã giã từ bắc quy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Buồn bả gió thu lúc lá bay,
Cúc vàng tàn tạ đợi chờ ai?
Sông gần gặp lạnh khí trời sớm,
Núi thẳm thường khi nắng chậm ngày.
Xem mệnh trong sầu Chu Dịch đoán,
Gọi hồn trong mộng Sở từ hay.
Tự cười Tương phố chẳng như nhạn,
Thời bắc quay về tức đến đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hoa rụng gió thu đúng lúc buồn
Cúc vàng vương vấn đợi ai mong
Sông gần lại gặp khí hàn sớm
Núi thẳm thường trông muộn ánh vàng
Đoán mệnh lúc buồn Chu Dịch đọc
Gọi hồn trong mộng Sở từ chăng
Tự cười chẳng giống Tương Phố nhạn
Bay tới tức là về Bắc không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời