同崔載華贈日本聘使

憐君異域朝周遠,
積水連天何處通。
遙指來從初日外,
始知更有扶桑東。

 

Đồng Thôi tải hoa tặng Nhật Bản sính sứ

Liên quân dị vực triều chu viễn,
Tích thuỷ liên thiên hà xứ thông.
Dao chỉ lai tòng sơ nhật ngoại,
Thuỷ tri cánh hữu Phù Tang đông.

 

Dịch nghĩa

Thương cho ông từ nơi xa làm nhiệm vụ triều đình giao phó,
Qua biển qua sông biết bao ngày liền.
Ngày đầu gặp gỡ đã biết ông từ nước ngoài tới,
Nguyên là nước Phù Tang ở biển đông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thương cho ông từ nơi xa đến
Qua biển sông liên tiếp mấy ngày
Nhìn sơ biết khách nước ngoài
Nguyên Phù Tang đảo chuỗi dài biển đông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thương ông làm việc vua giao,
Qua sông qua biển biết bao ngày liền.
Biết ông mới gặp ngoại biên,
Phù Tang là nước nguyên miền biển đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Việc vua đâu nệ cảm thương ông
Phải mấy ngày liền vượt biển sông
Mới gặp biết ngay người ngoại quốc
Phù Tang nước ấy ở phương đông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Thương ông xứ khác xa triều kiến
Nước trở liền trời đâu vượt thông
Xa chỉ mặt trời ngoài đó mọc
Phù Tang mới biết ở phương đông.


Sơ nhật 初日 nghĩa là mặt trời mọc, đây chỉ nước Nhật Bản.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời