題靈祐和尚故居

歎逝翻悲有此身,
禪房寂寞見流塵。
多時行徑空秋草,
幾日浮生哭故人。
風竹自吟遙入磬,
雨花隨淚共霑巾。
殘經窗下依然在,
憶得山中問許詢。

 

Đề Linh Hộ hoà thượng cố cư

Thán thệ phiên bi hữu thử thân,
Thiền phòng tịch mịch kiến lưu trần.
Đa thì hành kính không thu thảo,
Kỷ nhật phù sinh khốc cố nhân.
Phong trúc tự ngâm dao nhập khánh,
Vũ hoa tuỳ lệ cộng triêm cân.
Tàn kinh song hạ y nhiên tại,
Ức đắc sơn trung vấn hứa tuân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Đau buồn than thở bởi hoài thân
Vắng vẻ phòng thiền thấy bụi lan
Nhiều lúc cỏ thu bời lối cũ
Mấy ngày phù thế khóc người thân
Xa ngân gió trúc reo hoà khánh
Lệ ứa mưa hoa thấm đẫm khăn
Bên cửa kinh tàn như thuở trước
Nhớ khi thăm hỏi giữa non xanh


Nguồn: Tuyển tập thơ Đường - Quyển II, NXB Văn nghệ, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Buông trôi vui khổ tấm thân này
lặng lẽ phòng thiền để bụi bay.
Đường vắng cỏ thu đi lắm bận
Cõi đời người cũ khóc bao ngày.
Gió đưa lối trúc chuông ngân vọng
Lệ rớt mưa hoa khăn ướt đầy.
Kinh sách bên song y tại chỗ
Non xanh nhớ hứa giữ tuân quy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khóc đau buồn tiếc thương thân ấy
Phòng vắng không đã dấy bụi mở
Đường mòn không cỏ nằm trơ
Trong đời sống tạm khóc hờ bạn xưa
Tiếng tre, khánh gió đưa vi vút
Mưa trên hoa như nước mắt tràn
Bên song vẫn cuốn kinh tàn
Nhớ xưa trong núi luận bàn nhiều phen.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Than thở buồn đau bởi tại thân
Phòng tu tĩnh lặng phủ hồng trần
Đường đi lắm lúc trơ thu thảo
Cuộc thế bao phen khóc cố nhân
Gió trúc giọng ngâm hoà tiếng khánh
Mưa hoa nước mắt đọng dầm khăn
Kinh tàn còn đó bên khung cửa
Nhớ chốn non sâu gặp mấy lần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Tiếp nối buồn than tại có thân
Phòng thiền lặng lẽ bụi trần luân
Lối mòn nhiều lúc trơ cỏ úa
Kiếp sống bao phen khóc bạn thân
Trúc gió ngân nga hoà điệu khánh
Hoa mưa theo lệ ướt đầm khăn
Kệ kinh bên cửa còn nguyên đó
Nhớ Đạo trong non hỏi mấy lần.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Đau buồn dẫu biết là thân giả
U tịch thiền am ám bụi trần
Những bước đường thu không dã thảo
Bao ngày cõi tạm khóc vong nhân
Gió reo khóm trúc hoà âm khánh
Lệ nhỏ mưa hoa đẫm mảnh khăn
Kinh cũ bên song nằm lặng đó
Nhớ ngày lên núi luận đàm văn

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Than mãi thành buồn thân vẫn thế
Phòng tu lặng lẽ bụi trần trôi
Lối mòn nhiều lúc cỏ thu vắng
Kiếp nổi mấy ngày lệ khóc người
Gió trúc như ngâm xa tiếng khánh
Mưa hoa theo lệ thấm khăn tay
Kinh xưa dưới cửa nguyên như trước
Trong núi nhớ từng hỏi Hứa Tuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời