Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 01/02/2009 21:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/02/2011 21:28

登松江驛樓北望故園

淚盡江樓北望歸,
田園已陷百重圍。
平蕪萬里無人去,
落日千山空鳥飛。
孤舟漾漾寒潮小,
極浦蒼蒼遠樹微。
白鷗漁父徒相待,
未掃欃槍懶息機。

 

Đăng Tùng Giang dịch lâu bắc vọng cố viên

Lệ tận giang lâu bắc vọng quy,
Điền viên dĩ hãm bách trùng vi.
Bình vu vạn lý vô nhân khứ,
Lạc nhật thiên sơn không điểu phi.
Cô chu dạng dạng hàn triều tiểu,
Cực phố thương thương viễn thụ vi.
Bạch âu ngư phủ đồ tương đãi,
Vị tảo Sam Thương lãn tức ky.

 

Dịch nghĩa

Trên lầu ngắm sông, trông về phía bắc khóc tận nước mắt
Ruộng vườn giờ đã bị vây hãm hằng trăm lớp
Đồng hoang bằng phẳng cả vạn dặm có ai bén mảng đến
Trời lặn xuống ngàn ngọn núi có chim nào bay
Con thuyền lẻ loi nước triều dợn sóng nhỏ nhoi lạnh lùng
Bến sông xa tít cây cối trông nhỏ một màu xanh xanh
Chim bạch âu và kẻ chài lưới luống phải chờ đợi
Chưa trừ hết loạn lạc đành phải quên chuyện tu tiên

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Lệ cạn lên lầu trông hướng bắc
Vòng vây trăm lớp hãm quê nhà
Mênh mông đồng vắng người không lại
Thăm thẳm non chiều chim vẫn qua
Thấp thoáng thuyền đơn triều nước lạnh
Xanh xanh cây nhỏ bến sông xa
Còn sao chổi đó chưa về nghỉ
Ngư phủ đàn âu uổng đợi ta


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Ngóng Bắc bên lầu dòng lệ cạn,
Ruộng vườn lớp lớp khuất mờ vây.
Đồng hoang vạn dặm người không tới,
Nắng tắt ngàn non chim chẳng bay.
Sóng sánh thuyền côi dòng nước lạnh,
Xanh xanh bến vắng rặng cây bày.
Chim âu ngư phủ đường nương đợi,
Sao Chổi chưa tàn sao nghỉ đây!?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngóng bắc leo lầu gạt lệ rơi
Trùng vây trăm lớp kín nương đồi.
Ngàn non chiều nhạt nhoà chim mỏi
Vạn dặm đồng hoang vắng bóng người.
Thuyền lẻ nhấp nhô triều nhỏ lạnh
Cây xa xanh rợn bến mù khơi.
Chim âu ngư phủ như chờ đợi
Loạn lạc chưa yên tu tĩnh lười!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Lầu sông lệ cạn trông về bắc
Vườn ruộng trăm vòng chịu bủa vây
Vạn dặm đồng không người chẳng đến
Nghìn non chiều xuống chim còn bay
Thuyền đơn thấp thoáng triều se lạnh
Bến cũ xanh xanh cây mọc dày
Âu trắng ngư ông xin hãy đợi
Chưa qua hoạn nạn khó về ngay

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Lên lầu gạt lệ trông về bắc
Ruộng vườn trăm lớp mắc vòng vây
Đồng hoang muôn dặm không ai
Ngàn non ác lặn chim bay hững hờ
Thuyền sóng sánh cạnh bờ sông nọ
Cây xanh xanh trông nhỏ bến xa
Bạch âu ngư phủ luống chờ
Quét chưa sạch loạn hãy lờ phép tu


Nguồn: Trần Trọng Kim, Đường thi, NXB Văn hoá thông tin, 1995
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Lên lầu, hướng bắc, lệ sa,
Ruộng vườn, vây bọc quê ta trăm hàng.
Cỏ đồng vạn dặm bỏ hoang,
Chiều tà, nghìn núi không đàn chim bay.
Dập dờn, thuyền nhỏ triều lay,
Xanh xanh bến nước, hàng cây xa mờ.
Chim âu, ngư phủ đang chờ,
Quét chưa xong giặc, bây giờ chưa tu...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

lLệ cạn lên lầu hướng bắc trông
Quê hương vây hãm cả trăm vòng
Đồng hoang muôn dặm mờ chân khách
Chiều tối ngàn non tít cánh hồng
Cây nhỏ xanh xanh bờ bến vắng
Thuyền con thấp thoáng sóng triều dâng
Uổng công ngư phủ thuyền câu đợi
Muốn nghỉ nào đâu việc đã xong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gạt lệ lên vời trông phương bắc
Ruộng vườn nhà bị mắc bao vây
Đồng hoang vạn dặm không ai
Chiều về ngàn núi chim bay la đà
Con thuyền nhỏ nhấp nhô theo sóng
Cây xanh xanh bến vắng xa mờ
Chim âu, ngư phủ cùng chờ
Loạn chưa dẹp hết thờ ơ tu hành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời