彈琴

泠泠七絃上,
靜聽松風寒。
古調雖自愛,
今人多不彈。

 

Đàn cầm

Lãnh lãnh thất huyền thượng,
Tĩnh thính tùng phong hàn.
Cổ điệu tuy tự ái,
Kim nhân đa bất đàn.

 

Dịch nghĩa

Trên bảy dây đàn lạnh lẽo,
Vang lên tiếng gió lạnh trên hàng thông khi yên lặng nghe.
Điệu nhạc cổ tuy là điệu mình yêu thích,
Nhưng người thời nay không còn gảy nhiều nữa.


Đây là một dị bản của 4 câu giữa bài U cầm

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Bảy dây đàn lạnh lẽo
Nghe thoảng gió thông vang
Điệu cổ tuy mình thích
Người nay ít thấy đàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Bảy dây thánh thót đàn rung
Lắng nghe hơi lạnh gió tùng đong đưa
Tuy rằng ta thích điệu xưa
Ngày nay chẳng mấy ai ưa gảy đàn...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Lặng nghe đàn réo rắt bảy dây,
Tưởng như gió lạnh lướt ngàn cây.
Dù ta yêu thích điệu đàn cổ,
Mà nay mấy kẻ dạo đàn nầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Bảy dây lạnh một cung đàn
Nghe như gió thoảng trên hàng thông đưa
Ta yêu điệu nhạc cổ xưa
Người nay còn mấy ai ưa gảy đàn

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bảy dây buông réo rắc,
Nghe lạnh gió thông lan.
Điệu cổ tuy mình thích,
Nhiều người nay chẳng đàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tại sao?

Vì sao trong nguyên văn chữ Hán viết chữ Đa trước, chữ Bất sau mà phần phiên âm lại viết là "bất đa đàn"

Vạn lý hồn ai - vạn lý tình ...
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Véo von trên bảy đường tơ
Lặng nghe gió lạnh thổi qua rừng tùng
Ta ưa cổ điệu ung dung
Đời nay ít kẻ đánh cung đàn này


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Thánh thót bảy dây rung,
Lặng nghe khúc "Gió tùng".
Điệu xưa ta mến mộ,
Giờ chẳng mấy ai dùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cự Minh Sơn

Bảy giây buồn tủi vang réo rắt,
Chợt tiếng thông reo gió lạnh về.
Khúc xưa tuy cũ nhưng mình thích,
Giờ chẳng còn ai muốn gảy vang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trên đàn thánh thót bẩy dây,
Gió thông lạnh lẽo, khúc này lắng nghe.
Điệu xưa ta vẫn say mê,
Người nay, phần lớn lại chê, không đàn...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (18 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối