93.56
2 bài thơ
Tạo ngày 16/08/2008 08:48 bởi hongha83
Tập thơ gồm 28 bài do Hội Văn Nghệ Đà Nẵng xuất bản năm 1988.