Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 14/06/2016 15:06

經曲阜城

行經闕里自堪傷,
曾嘆東流逝水長。
蘿蔓幾凋荒隴樹,
莓苔多處古宮牆。
三千弟子標青史,
萬代先生號素王。
蕭索風高洙泗上,
秋山明月夜蒼蒼。

 

Kinh Khúc Phụ thành

Hành kinh Khuyết lý tự kham thương,
Tằng thán đông lưu thệ thuỷ trường.
La mạn kỷ điêu hoang lũng thụ,
Môi đài đa xứ cổ cung tường.
Tam thiên đệ tử phiêu thanh sử,
Vạn đại tiên sinh hiệu Tố vương.
Tiêu sách phong cao Chu Tứ thượng,
Thu sơn minh nguyệt dạ thương thương.

 

Dịch nghĩa

Đi qua làng Khuyết không nén được nỗi thương cảm;
khi nhớ lời đức Khổng] từng than ngài như dòng sông chảy mãi về đông [ngày đêm không ngừng nghỉ].
Cây la mạn leo trên vài cây hoang dại trên gò;
rong rêu phủ nhiều chỗ trên tường cung cũ.
Ba ngàn đệ tử đã được ghi trong sử xanh;
danh hiệu Tố vương của tiên sinh còn muôn đời.
Gió trên cao dập vùi cảnh tiêu điều trên ngã ba sông Chu & Tứ;
đêm thanh trăng soi sáng trên núi thu.


Khúc Phụ, tên huyện, là quê quán của tác giả, nay thuộc tỉnh Sơn Đông. Khuyết lý, tên làng, trong huyện Khúc Phụ, là nơi Không Tử dạy học trò, đông tới ba ngàn người. Câu 2 dựa trên điển tích trích trong sách Luận Ngữ, chương Tử Hãn, ghi lời Khổng Tử nói trên sông: “Thệ giả như tư phu, bất xá trú dạ”. Tố vương, là vua không ngai, là danh hiệu người đời phong cho Khổng Tử. Chu, Tứ là tên hai sông. Làng Khuyết nằm trên chỗ hai sông này hợp lưu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua làng Khuyết khôn cầm thương cảm
Ngài từng than không giảm ngày đêm
Cây hoang la mạn leo lên
Rong rêu đã phủ tường trên nhiều rồi
Đệ tử giỏi ba ngàn người học
Danh Tố vương ghi khắc muôn đời
Tiêu điều Chu Tứ gió vùi
Đêm thanh trăng rọi trên đồi núi thu.


Nguồn: Đường thi quan chỉ, nhóm Từ Bắc Văn, Tế Nam xuất bản xã, 1995.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đi qua làng Khuyết tự hoài thương
Than thở sông dài chãy mãi đông.
La mạn nhỏ leo cây buội dại
Rêu rong nhiều phủ chỗ cung tường.
Ba ngàn đệ tử lưu trang sử
Vạn thế bậc thầy hiệu Tố vương.
Chu Tứ không gian buồn gió dập
Trời xanh, trăng sáng núi thu vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời