行營即事

萬姓厭干戈,
三邊尚未知。
將軍誇寶劍,
功在殺人多。

 

Hành dinh tức sự

Vạn tính yếm can qua,
Tam biên thượng vị tri.
Tướng quân khoa bảo kiếm,
Công tại sát nhân đa.

 

Dịch nghĩa

Mọi người đều chán ngán chiến tranh,
Ba vùng đất ở biên giới vẫn chưa yên.
Tướng quân khoe bảo kiếm (vừa được vua ban),
Vì có công giết được nhiều người.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mọi người đều chiến tranh chán ngán
Đất ba vùng biên vẫn chưa yên
Tướng quân bảo kiếm khoe lên
Có công giết được phía bên nhiều người

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thắng Tiến

Muôn dân chán giao tranh,
Ba cõi bờ chưa lặng.
Tướng quân khoe gươm báu.
Giết người nhiều nên danh!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chán ngán mọi người cảnh chiến tranh,
Ba vùng biên giới chưa yên lành.
Tướng quân bảo kiếm khoe vua tặng,
Vì giết nhiều người được nổi danh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời