咸陽懷古

經過此地無窮事,
一望淒然感廢興。
渭水故都秦二世,
咸陽秋草漢諸陵。
天空絕塞聞邊雁,
葉盡孤村見夜燈。
風景蒼蒼多少恨,
寒山半出白雲層。

 

Hàm Dương hoài cổ

Kinh qua thử địa vô cùng sự,
Nhất vọng thê nhiên cảm phế hưng.
Vị Thuỷ cố đô Tần nhị thế,
Hàm Dương thu thảo Hán chư lăng.
Thiên không tuyệt tái văn biên nhạn,
Diệp tận cô thôn kiến dạ đăng.
Phong cảnh thương thương đa thiểu hận,
Hàn sơn bán xuất bạch vân tằng.

 

Dịch nghĩa

Những chuyện đã xảy ra ở đất này nhiều vô cùng
Cuối thu ngắm cảnh mà thương cảm nỗi phế hưng
Là cố đô của hai triều đại nhà Tần ở bên sông Vị Thuỷ
Nay Hàm Dương đầy cỏ úa và các lăng vua Hán
Nơi cửa ải xa nhất, chỉ nghe thu nhạn ríu rít
Cây cối trụi lá, có ánh đèn nơi xóm chài lẻ loi
Phong cảnh xanh lam làm lòng ít nhiều buồn bã
Mây trắng vừa ra khỏi đỉnh núi cao lạnh lẽo


Hàm Dương là cố đô của hai triều đại nhà Tần, bên bờ sông Vị thuỷ, nay thuộc huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Biết bao chuyện trải nơi này nhỉ
Hưng phế thu mờ ngắm thở than
Vị Thuỷ đời Tần đô đóng cũ
Hàm Dương lăng Hán cỏ hoang tàn
Trời cao tiếng nhạn vời biên ải
Lá trút đèn sông quạnh xóm ngăn
Phong cảnh xanh xanh bao nỗi hận
Vút nhô núi lạnh trắng mây dàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Những chuyện cũ đất này nhiều vô kể
Cuối thu nhìn thương cảm lẽ xoay vần
Là cố đô bên sông Vị nhà Tần
Nay cỏ uá Hàm Dương vài lăng Hán
Chỉ nghe tiếng nhạn kêu nơi ải vắng
Cây khẳng khiu, đèn xóm lưới ven sông
Cảnh xanh lam buồn man mác trong lòng
Dải mây trắng vừa trôi qua núi lạnh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đất nầy những chuyện kể không cùng
Cảm cảnh cuối thu nỗi phế hưng.
Hai lượt kinh Tần soi Vị Thuỷ
Cỏ vàng lăng Hán khắp Hàm Dương.
Xóm chài đèn đóm cây tàn lá
Cửa ải chân trời chiếc nhạn sương.
Phong cảnh xanh xanh nhiều ít hận
Núi cao lạnh lẽo trắng mây vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Biết bao việc đất này đã trải
Một lần trông kinh hãi vô thường
Hai đời sông Vị Tần vương
Cỏ thu xanh mộ Hàm Dương Hán triều
Trời biên ải tiêu điều tiếng nhạn
Tàn cây thôn thấp thoáng ánh đèn
Thê lương cảnh sắc buồn thêm
Lạnh tầng mây trắng lưng triền núi phun.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời