Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2008 03:41

囉嗊曲其四

那年離別日,
只道住桐廬。
桐廬人不見,
今得廣州書。

 

La cống khúc kỳ 4

Na niên ly biệt nhật,
Chỉ đạo trụ Đồng Lư.
Đồng Lư nhân bất kiến,
Kim đắc Quảng Châu thư.

 

Dịch nghĩa

Năm nào cùng chàng tiễn biệt,
Chàng nói sẽ ở Đồng Lư.
Nhưng chẳng ai thấy ai chàng ở Đồng Lư,
Hôm nay nhận được thư chàng viết gửi từ Quảng Châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Chia tay nhau ngày trước
Rằng chỉ ở Đồng Lư
Đồng Lư chẳng ai thấy
Giờ được Quảng Châu thư


Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm nào chàng chia tay
Nói ngụ Đồng Lư lâu
Đồng Lư không ai thấy
Chợt nhận thư Quảng Châu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm nào tiễn biệt cùng chàng,
Chàng luôn nói sẽ ở làng Đồng Lư.
Chẳng ai thấy ở Đồng Lư,
Thư chàng nhận được viết từ Quảng Châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời