Con của mẹ giữa lòng dân khôn lớn
Như cây giữa rừng chẳng ngại phong ba...
Câu thơ khẳng định những người chiến sĩ từ nhân dân mà ra, vì nhân dân chiến đấu. Tình yêu Tổ quốc đã thắp lên ngọn lửa anh hùng.