Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tô Thức (174 bài)
- Âu Dương Tu (44 bài)
- Lý Dục (38 bài)
- Án Kỷ Đạo (21 bài)
- Vương An Thạch (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Ngô Như Sâm (1 bài)
Tạo ngày 18/04/2020 20:33 bởi tôn tiền tử
Lưu Nguyên Tải thê 劉元載妻 tức vợ của Lưu Nguyên Tải, chưa rõ tên thật và lai lịch, sống khoảng năm Thiên Thánh (1023-1032) đời Tống Nhân Tông, có tài thơ. Thơ còn một bài chép trong Thi thoại tổng quy 詩話總龜.