Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
Tạo ngày 21/10/2018 10:09 bởi tôn tiền tử
Lưu Nghinh 劉迎 (?-1180), nhà thơ Kim, tên chữ là Vô Đảng 無黨, hiệu là Vô Tranh cư sĩ 無諍居士, người Đông Lai (nay là huyện Dịch, Sơn Đông), đỗ tiến sĩ năm Đại Định thứ 14 đời Kim Thế Tông, làm ký thất cho một vương phủ, đổi sang Thái Tử tư kinh. Sau theo vua đến Lương, Hình rồi ốm mất. Thơ ông phần nhiều phản ánh mâu thuẫn đương thời của xã hội, đồng cảm với nỗi khổ của dân chúng.