Mua rượu uống mong vơi buồn bực
Kéo cầm tay cắt nước chảy suôi
Nỗi buồn dằng dặc khôn nguôi
Còn dòng nước chảy chẳng thôi chẳng dừng
Bên dưới song đoan trường sóng vỗ
Bởi người đi lệ nhỏ khi xa
Đường dài ngựa hý ngoài kia
Tiểu Tần vẫn hát bài ca Vị Thành
Ca chưa dứt cũng đành bước cất
Dõi theo người bóng khuất thuỳ dương
Quay về bóng đã ngả vàng
Hai nơi cùng ngóng ánh trăng đêm này
Trải quá nhiều chủ đây đã đủ
Biệt ly quy một nụ cười khan
Người đi mộng vẫn chưa tàn
Hằng năm dương liễu vẫn hờn gió xuân

tửu tận tình do tại