Đầy thuyền trăng sáng tiếng triều reo
Mười sáu xuân qua gió thổi vèo
Nhớ đến Thạch Kiều ngõ dương liễu
Nghe ca ngủ dưới nến rèm treo

tửu tận tình do tại