Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (119 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Cao Biền (26 bài)
Tạo ngày 29/07/2014 05:55 bởi tôn tiền tử
Lưu Ỷ Trang 劉綺莊 người Bì Lăng, trước làm Côn Sơn uý, thời Đường Tuyên Tông làm thứ sử châu, thơ có 10 quyển, nay còn 2 bài.