Lòng dạ đâu cỏ hoa tán thưởng
Mười năm nay chỉ hưởng trong mơ
Người ta đi hội nhởn nhơ
Còn ta cửa đóng bơ vơ tới chiều

tửu tận tình do tại