銅雀臺

銅臺宮觀委灰塵,
魏主園林漳水濱。
即今西望猶堪思,
況復當時歌舞人。

 

Đồng Tước đài

Đồng đài cung quan uỷ hôi trần,
Nguỵ chủ viên lâm Chương thuỷ tân.
Tức kim tây vọng do kham tư,
Huống phục đương thì ca vũ nhân.

 

Dịch nghĩa

Cung điện Đồng Tước nay phó mặc cho tro bụi
Vườn rừng của vua Nguỵ ở ven sông Chương
Nay nhìn về mé tây vẫn khó mà nén cảm xúc
Thì huống chi những vũ công thời đó


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đồng Tước đền tro bụi vương,
Vườn rừng vua Nguỵ sông Chương cạnh đài.
Mé tây nhìn nén bi ai,
Vũ công thời đó nghĩ hoài xót thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Đài Đồng Tước bụi tro suy nát
Mộ Tào Tháo rừng nước bến Chương
Nay hướng tây trông còn tưởng nhớ
Đương thời ca múa luống ai vương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]