Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 15/01/2010 21:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 16/01/2010 06:36

歎白髮

我年一何長,
鬢髮日已白。
俛仰天地間,
能為幾時客。
惆悵故山雲,
裴回空日夕。
何事與時人,
東城復南陌。

 

Thán bạch phát

Ngã niên nhất hà trường,
Mấn phát nhật dĩ bạch.
Miễn ngưỡng thiên địa gian,
Năng vi kỷ thì khách.
Trù trướng cố sơn vân,
Bùi hồi không nhật tịch.
Hà sự dữ thì nhân,
Đông thành phục nam mạch.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Ta nay lên chức lão
Mái tóc bạc từng ngày
Cúi ngửa trong trời đất
Vào ra làm khách đây
Buồn trông mây núi cũ
Lặng ngắm bóng chiều dài
Vương vấn chi người hỡi
Sang đông rồi lại đoài


Nguồn: Tuyển tập thơ Đường - Quyển I, NXB Văn nghệ, 2009
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tuổi lão lớn cơ à !
Tóc mai ngày bạc rộ.
Trên đời thường kính chào,
Đất khách đà bao độ.
Xúc động đêm ngày suông,
U buồn mây núi cổ.
Gì cớ người bây giờ,
Đông quách rồi nam lộ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của tamdinh

Mỗi năm sao lại càng già,
Mỗi ngày râu tóc sao đà bạc hơn.
Thân này khách trọ trần gian,
Còn trong trời đất dọc ngang mấy thì.
Mây núi cũ sao trông rầu rĩ,
Bóng tà dường lòng những ngẫn ngơ.
Việc đời gỉ nhỉ bây giờ,
Thành đông rồi lại sang bờ ruộng nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ta nay chớm tuổi già,
Ngày lụn tóc phôi pha.
Cúi ngửa trong trời đất,
Làm khách cứ vào ra.
Buồn ngắm mây núi cũ,
Ngùi trông buổi chiều tà.
Người đời sao dan díu,
Thành Đông, lối Nam qua.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuổi đã già nay ta lên lão
Tóc ngày càng trắng xoá như vôi
Đứng đi cúi ngửng trong đời
Đôi khi làm khách ở nơi xa nhà
Buồn bã với mây sa núi cũ
Lòng bùi ngùi bóng ngả về chiều
Đương thời quan hệ còn nhiều
Lúc đi nam lộ, khi vào thành đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Giản Chi

Tuổi ta đã già nhiều
Đầu tóc ngày bạc phếch
Cúi ngửa khoảng đất trời
Bao lâu nữa “làm khách”?
Ngậm ngùi mây quê nhà
Khắc khoải bóng ngày chếch
Còn việc chi với đời?
Mà lang thang lếch thếch!


Nguồn: Vương Duy thi tuyển, Giản Chi tuyển dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ta nay đã già nhiều rồi,
Từng ngày mái tóc đến hồi bạc phơ.
Cúi ngửa trong khoảng đất trời,
Vào ra làm khách ở nơi xa nhà.
Buồn trông mây cũ núi xa,
Bùi ngùi lặng ngắm bóng tà chiều vơi.
Vương vấn chi nữa hỡi người,
Sang đông rồi lại sang bờ ruộng nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Tuổi ta cũng đã nhiều rồi
Tóc râu đã bạc với thời gian trôi
Cúi ngửng trong cõi đất trời
Liệu còn làm khách mấy thời nữa đây
Buồn trông chốn cũ núi mây
Bâng khuâng chiều xuống nơi đây vắng người
Việc gì chi nữa người đời
Thành đông vừa đến lại rời đường nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời