Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2014 12:44

寄河上段十六

與君相識即相親,
聞道君家住孟津。
為見行舟試借問,
客中時有洛陽人。

 

Ký hà thượng Đoàn thập lục

Dữ quân tương thức tức tương thân,
Văn đạo quân gia trú Mạnh Tân.
Vị kiến hành chu thí tá vấn,
Khách trung thì hữu Lạc Dương nhân.

 

Dịch nghĩa

Vừa mới gặp em ta đã coi em thân thiết lắm rồi,
Được biết nhà em ở bến đò Mạnh Tân.
Gặp đò dọc chở khách, ta ghé hỏi thăm,
Lúc đó trên đò toàn là khách ở Lạc Dương.


Đoàn thập lục không rõ thân thế.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vừa gặp em đã như thân thiết
Bến Mạnh Tân được biết nhà em
Hỏi thăm đò dọc thử xem
Ai dè hành khách toàn miền Lạc Dương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của 17

Thấy em ta ngỡ đã quen thân,
Biết người ở bến đò Mạnh Tân.
Hỏi thăm một chiếc đò chở khách,
Toàn khách Lạc Dương biết đâu lần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Với em mới gặp ta làm thân,
Được biết nhà em bến Mạnh Tân.
Chở khách gặp đò, ta ghé hỏi,
Trên đò toàn khách Lạc Dương gần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gặp em ta đã thấy thân,
Biết nhà em ở Mạnh Tân bến đò.
Gặp đò chở khách hỏi dò,
Lúc này toàn khách gần bờ Lạc Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Cùng người mới biết đã quen thân
Nghe nói nhà người ở Mạnh Tân
Nhìn thấy thuyền đi nên thử hỏi
Mới hay khách chính Lạc Dương gần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mới quen mà tựa đã tình thân
Nghe nói nhà người ở Mạnh Tân
Găp khách trên đò liền hỏi thử
Khách nơi thành Lạc có đâu gần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời