途中口號

抱玉三朝楚,
懷書十上秦。
年逢落陽陌,
花鳥弄歸人。

 

Đồ trung khẩu hào

Bão ngọc tam triều Sở,
Hoài thư thập thướng Tần.
Niên phùng Lạc Dương mạch,
Hoa điểu lộng quy nhân.

 

Dịch nghĩa

Đâng ngọc lên ba triều vua Sở,
Mười lần dâng kế sách lên vua Tần.
Năm nay trên đường trở về Lạc Dương,
Hoa tươi, chim hót vồn vã đón chào người về.


Có bản chép tác giả bài này là Quách Hướng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngọc chưa mài dâng ba vua Sở
Kế dâng Tần mười sớ không dùng
Lạc Dương vườn cũ thong dong
Hoa tươi, chim hót thoả lòng về quê

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ba triều dâng ngọc quý
Mười lần hiến kế vua
Lạc Dương nay trở lại
Hoa chim đón người về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời