Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 30/09/2016 06:55

酬人失題

孤鸞將鶴群,
晴日麗春雲。
何幸晚飛者,
清音長此聞。

 

Thù nhân thất đề

Cô loan tương hạc quần,
Tình nhật lệ xuân vân.
Hà hạnh vãn phi giả,
Thanh âm trường thử văn.

 

Dịch nghĩa

Chim loan cô đơn nhập bầy với lũ chim hạc,
Trong ngày xuân tạnh ráo có mây đẹp.
May cho đàn chim bay chiều,
Âm thanh ngân dài hơn của loan nghe được trong tiếng kêu thường ngày (của lũ hạc).


Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Loan lẻ loi nhập bầy lũ hạc
Ngày xuân trong, mây bạc yêu kiều
May cho lũ hạc bay chiều
Âm thanh cao vút, ngân nhiều lẫn nghe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cô đơn loan nhập bầy chim hạc,
Tạnh ráo ngày xuân mây đẹp trời.
May mắn đàn chim bay xế bóng,
Âm thanh loan được ngân dài hơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời