Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
16 bài trả lời: 12 bản dịch, 4 thảo luận
Từ khoá: tiễn bạn (26) tống biệt (259)

Đăng bởi Vanachi vào 20/02/2006 09:27, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/07/2011 01:50

送李端

故關衰草遍,
離別正堪悲。
路出寒雲外,
人歸暮雪時。
少孤為客早,
多難識君遲。
掩淚空相向,
風塵何處期。

 

Tống Lý Đoan

Cố quan suy thảo biến,
Ly biệt chính kham bi.
Lộ xuất hàn vân ngoại,
Nhân quy mộ tuyết thì.
Thiếu cô vi khách tảo,
Đa nạn thức quân trì.
Yểm lệ không tương hướng,
Phong trần hà xứ kỳ.

 

Dịch nghĩa

Tại cửa ải xưa, cỏ mọc đầy khắp
Cảnh ly biệt thật đáng đau thương!
Con đường đi ra ngoài mây lạnh
Người ra về trong lúc tuyết chiều
Thuở nhỏ mồ côi, sớm phải làm khách nơi quê người
Vì nhiều hoạn nạn nên chậm được quen biết anh
Nín lệ, chỉ nhìn nhau suông
Đường đời nhiều gió bụi làm sao còn gặp lại được nhau.


Lý Đoan người Triệu Châu, giỏi thơ, là một trong Đại Lịch thập tài tử, làm đến tư mã Hàng Châu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Ải xưa đầy cỏ úa
Đau lòng lúc chia phôi
Đường ra ngoài mây lạnh
Người về tuyết chiều rơi
Mồ côi sớm làm khách
Nhiều nạn chậm quen ai
Nín lệ nhìn nhau mãi
Mong chi gặp nữa rồi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Võ Thị Xuân Đào

Cỏ tàn quê cũ khắp nơi
Chia tay nhau dạ tơi bời chẳng kham
Tiển anh mây tạnh quan san
Chiều sương tuyết phủ mênh mang lối về
Tha phương từ thuở mồ côi
Bao nhiêu hoạn hiểu thời quá lâu
Quay lưng giấu giọt u sầu
Anh vào gió bụi bao lâu tái hồi

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Cỏ úa đầy biên ải
Chia ly buồn chơi vơi
Chân mây đường lạnh buốt
Người về tuyết chiều rơi
Xa nhà khi còn bé
Gian nan gặp giữa đời
Nhìn nhau đành dấu lệ
Nơi đâu gặp lại người ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Ngút ngàn cỏ úa biên cương
Nỗi sầu ly biệt vấn vương đã nhiều
Đường chân mây lạnh đìu hiu
Người về tuyết phủ bóng chiều mong manh
Xa nhà thuở tóc còn xanh
Trải bao gian khó, gặp anh muộn màng
Nhìn nhau dấu lệ, bàng hoàng
Hẹn nơi đâu... chốn trần gian bụi mờ ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Văn Phong

Quê xưa cỏ lác tiêu điều,
Biệt ly cảnh thực quá chiều thương đau.
Đường bon mấy trắng một màu;
Ta về tuyết đổ buông mau cảnh chiều.
Mất cha sớm phải phiêu lưu,
Trải bao hoạn nạn hiểu nhiều cảnh anh.
Nuối trông lệ bỗng buông nhanh,
Phong trần ngày gặp mong manh lạ thường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dịch bài này

Xin đưa ra một số ý kiến về cách hiểu bài này:
- Cố quan: có người hiểu là ải cũ, có người hiểu là cố hương, ai đúng? Theo tôi thì quê cũ phù hợp hơn.
-Theo tôi, câu 3&4 nêu ra 2 thời điểm của cuộc đưa tiễn (lúc tác giả đi và lúc tác giả về:
"Lộ" ở đây không có nghĩa là con đường, nó còn có nghĩa là "xe" nói chung.Lộ xuất hàn vân ngoại: ý là: (Lúc) xe đi thì bên ngoài nhiều mây lạnh (xe Lý Đoan và tác giả).
Nhân qui mộ tuyết thì:Nhân qui-người (tác giả) về. "mộ" ở đây là động từ (verb)có nghĩa là sắp hết (tương tận). Câu này có ý: (Khi) tác giả đi về thì mưa tuyết(tuyết thì) gần hết. Nếu viết lại thì câu này có 2 mệnh đề: nhân qui/tuyết thì mộ.
Như vậy lúc tác giả ra đi cùng Lý Đoan là lúc tuyết sắp rơi (bên ngoài nhiều mây lạnh) và tiễn bạn xong quay về lúc gần hết tuyết rơi (He came back at the end of the snowfall).
-Đa nạn thức quân trì:"Nạn" ở đây chỉ khó khăn, trắc trở trong cuộc đời, không chỉ hiểu là tai nạn."thức" là quen biết (know); "trì" là "trễ" (late). Câu này hàm ý: (vì) cuộc đời tôi nhiều trắc trở nên tôi không được sớm quen biết anh=tôi biết anh quá trễ. Câu nói rất nhã, rất chân tình, chứng tỏ tác giả rất coi trọng Lý Đoan.
-Yểm khấp không tương hướng:"Yểm" là che dấu; "khấp" (noun)là nước mắt; "tương" là phó từ (adverb) bổ nghĩa cho hành động "hướng", biểu thị cùng hành động với nhau (nhóm từ này còn có: hợp/tịnh/khởi)."không" là thinh không. Câu này ý là: (để) che dấu nước mắt(của mình), cả 2 đều hướng mặt vào khoảng không (không hướng vào nhau). Nói cách khác cả 2 đều tránh nhìn mặt nhau để bạn mình không biết mình khóc.
-Phong trần hà sở kỳ: Chốn phong trần biết khi nào là ngày gặp mặt (xin xem thêm cấu trúc có chữ "hà sở")

Dài dòng giải thích cũng chỉ mong được các bậc cao minh bàn luận và chỉ giáo thêm.My email:bsthenguyen@yahoo.com

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

trao doi

- "Lộ xuất" có nghĩa là: con đường đi qua(hndtd: 路出 lù chū: 路過)
- "Yểm khấp không tương hướng". Tra trong bộ Hán ngữ đại từ điển thì "tương hướng" có nghĩa là nhìn nhau, mặt đối mặt (相向 xiāng xiàng 亦作“相嚮”。||相對;面對面), với "tương" là phó từ. "không" ở đây không thể là danh từ chỉ nơi chốn có nghĩa "thinh không" được, mà nó sử dụng như một phó từ làm trạng ngữ, có những nghĩa: Hão, suông, Chỉ, thế thôi (td Hán việt 2008 Bùi Quốc Phong). vì thế câu thơ có nghĩa: dấu dòng lệ chảy chỉ nhìn nhau (ngậm ngùi).

Xin được nghe ý kiến của các bạn!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

trao đổi

Xin nêu ra cách hiểu của mình:
- cố quan: quan ải cũ. Câu này chỉ cảnh xung quanh nơi chia tay.
- lộ xuất hàn vân ngoại: con đường mở ra, dẫn ra, đi ra ngoài nơi những áng mây lạnh.
- mộ tuyết: tuyết lúc chiều tối.
- không tương hướng: chỉ nhìn nhau mà thôi (ý là chỉ biết nhìn nhau, không biết nói gì, làm gì).
- hà sở: ở trên phiên âm nhầm, tôi đã sửa lại cho đúng: hà xứ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Rất cảm ơn

Rất cảm ơn vì các giải thích của bác Tue Dung và bác  Vanachi. Thật sự thì các bài thơ dịch thì nhiều nhưng các diễn giải thì hiếm. Xin cảm ơn. Mong nhận được email của 2 bác để có lúc trao đổi thêm. Mời các bác bình luận thêm về cách hiểu bài "Tặng Mạnh Hạo Nhiên" của Lý Bạch trong forum này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ải cũ cỏ tàn lụi,
Biệt ly sầu lại khơi.
Đường ra mây lạnh phủ,
Người đến tuyết chiều rơi.
Đa nạn muộn bên bác,
Trẻ côi sớm xứ người.
Gặp nhau bưng mặt khóc,
Gió bụi gặp nào nơi !

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối