Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2014 11:37

山居

登登山路行時盡,
決決溪泉到處聞。
風動葉聲山犬吠,
一家松火隔秋雲。

 

Sơn cư

Đăng đăng sơn lộ hành thì tận,
Quyết quyết khê tuyền đáo xứ văn.
Phong động diệp thanh sơn khuyển phệ,
Nhất gia tùng hoả cách thu vân.

 

Dịch nghĩa

Lên mãi, lên mãi cuối cùng đường núi cũng hết,
Chỗ nào cũng nghe tiếng suối chảy róc rách.
Gió thổi tiếng lá xào xạc làm chó rừng sủa,
Trong nhà đốt đuốc gỗ thông, trên trời là mây mùa thu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Leo leo mãi cuối cùng cũng tới
Róc rách reo tiếng suối nghe cùng
Gió lay khuấy động chó rừng
Mây thu lơ lửng, đuốc thông sáng nhà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Leo mãi đường rừng cũng tới nơi
Rì rầm tiếng suối vọng xa xôi
Lá rơi chó núi ngờ ai sủa
Ánh lửa, mây thu toả sáng trời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lên mãi núi rừng cũng cuối cùng,
Chỗ nào suối chảy cũng “rùng rùng”.
Lá bay xào xạc chó rừng sủa,
Trời thu nhà đốt đuốc gỗ tùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời