Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2014 08:32

過玉貞公主影堂

夕照臨窗起暗塵,
青松繞殿不知春。
君看白髮誦經者,
半是宮中歌舞人。

 

Quá Ngọc Trinh công chúa ảnh đường

Tịch chiếu lâm song khởi ám trần,
Thanh tùng nhiễu điện bất tri xuân.
Quân khan bạch phát tụng kinh giả,
Bán thị cung trung ca vũ nhân.

 

Dịch nghĩa

Nắng chiều qua cửa sổ làm rõ các hạt bụi ẩn trong không khí,
Thông xanh quanh chùa như không biết xuân đã về.
Bạn hãy coi vị tóc bạc đang ngồi tụng tinh kia,
Nửa như cung nữ chuyên múa hát trong cung vua.


Ngọc Trinh công chúa là danh hiệu dân gian phong tặng riêng cho một vị nữ cư sĩ tu đạo Phật đã chứng quả. Công chúa ở đây có thể có nghĩa là con gái của Ngọc Hoàng. Ảnh đường là căn phòng riêng trong chùa (hoặc đạo quán) có bàn thờ thờ di ảnh của ai đó.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng chiều chiếu rõ bụi qua song
Xuân đến vô tình với rặng thông
Xem vị bạc đầu ngồi tụng niệm
Nửa như cung nữ múa trong cung

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nắng xế qua song soi bụi ám
Thông xanh quanh điện biết xuân đâu
Xem người tóc bạc ngồi kinh kệ
Nửa tựa cung nhân lúc múa hầu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nắng chiều rõ bụi ẩn qua song,
Không biết xuân về có rặng thông.
Ngắm vị bạc đầu ngồi tụng niệm,
Nửa như cung nữ hát trong cung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời